De energierekening gaat omhoog

Dat energie steeds duurder wordt, is reeds enkele jaren merkbaar. Ook volgend jaar zal de energierekening weer iets omhoog gaan. De nota wordt vanaf dan gemiddeld zo’n vijf euro per jaar duurder volgens netbeheerder Stedin. Stedin wijst deze toename toe aan de transportkosten van de energie die alsmaar oplopen. 

Gas wordt duurder, elektriciteitskosten nemen af 
Je bent er ongetwijfeld van op de hoogte dat de gasnetten aan vervanging toe waren. Momenteel worden deze netten dan ook vervangen. Deze vervanging kost natuurlijk heel wat geld en klanten betalen dan ook meer voor de vervanging van deze verouderde gasnetten. Het tarief voor gas zal toenemen met zeventien procent. Hier staat dan tegenover dat het netwerktarief voor de elektriciteit met iets meer dan zes procent afneemt.

Gemeenten drijven de precariobelasting omhoog 
Een bijkomende oorzaak van de alsmaar hoger oplopende energiefactuur wordt gevonden bij de gemeenten. Deze willen namelijk meer precariobelasting gaan heffen. Dit is een heffing voor het gebruik maken van de kabels en leidingen die zich ondergronds bevinden.

Stedin is over deze maatregel niet te spreken en uit dan ook zijn misnoegen. “Zonder de zogenaamde precariobelasting waren de tarieven voor het transport van onze energie heel wat lager uitgevallen. Daardoor zouden onze klanten kunnen profiteren van lagere prijzen.” Dit ongenoegen van Stedin is er al jaren. Stedin strijdt namelijk al jaren tegen deze oneigenlijke en egoïstische manier van belasting door de gemeente via de energierekening van de burgers.”

Ook de aansluittarieven worden omhoog getrokken
Netbeheerde Stedin voert volgend jaar ook een verhoging door van de kosten voor een nieuwe aansluiting. Afhankelijk van het type aansluiting, zal het aansluittarief met maar liefst 24 tot 75 procent toenemen.

Verklaring, volgens Stedin, hiervoor: “door heel wat nieuwe regels en normen, is er nu meer personeel nodig bij het aanleggen van een of meerdere nieuwe aansluitingen.” Deze extra personeelskosten zullen dan ook doorgerekend worden naar de klanten.

“Ook moet er tegenwoordig, door nog andere regels, bodemonderzoek worden gedaan. Dit is weer een extra kost wat betreft personeel om dit te doen en extra uren die hieraan worden besteed.” Ook hier zal de klant moeten bijdragen om deze hoge kosten te kunnen dekken. “Als klap op de vuurpijl zijn er ook steeds meer vergunningen nodig dewelke gepaard gaan met aanvraagtermijnen.” Deze termijnen kosten ook weer tijd en moeite.

Wil je jouw budget respecteren en niet nodeloos te veel betalen? Neem dan een kijkje hier of hier